Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek De Groote - Croubels

Aveschoot 15

9971 Kaprijke

Hoofdapotheker: Gert De Groote

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0459.653.603

Machtigingsnummer APB: 430901

Telefoonnummer: 09 377 37 95

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.